1. Üldtingimused, ulatuvus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Maasika Veebilafka omanik AS Ööklubi Maasikas vahel   toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Maasika Veebilafka vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 AS Ööklubi Maasikal on õigus Maasika Veebilafka arengust tulenevalt ning Veebilafka parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.maasikas.com/veebilafka kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.maasikas.com/veebilafka. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja AS Ööklubi Maasikas vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.


2. Hinnad

2.1. Maasika Veebilafka hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.2. alapunktis sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse toote lehel ja Teie ostukorvis.

2.4. Kui toote hind on AS Ööklubi Maasika poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale Kliendi poolse tellimuse esitamist ja AS Ööklubi Maasikas ning Klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on AS Ööklubi Maasikal õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.


3. Ostukorv ja tellimuse sooritamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus “. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ja valige transpordi variant ning tellimuse eest tasumise variant:

  • Valides tasumise viisiks “Pangalingiga” klikkige lingile “Jätka” ning seejärel “Edasi”, Teid suunatakse Nordea internetipanga lehele, kus on võimalik tasuda täissummas tellimuse eest. Peale seda saadetakse tellimiskinnitus Teie elektronposti aadressile.
  • Kaardimakse võimaluse puudumisel on kaupu võimalik osta AS Ööklubi Maasikas piletikassast Küüni 7 R ja L 23.00 – 04.30

3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates arve järgi tasumisele kuuluvast summast täissummas tellimuse laekumisest AS Ööklubi Maasikas arvelduskontole.


4. Tellimuste eest tasumine

4.1. Toodete eest saate tasuda Nordea pangalingi vahendusel

4.2. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub ettemaksuna 100% ulatuses tellimuse tegemise päevast 3 päeva jooksul.

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul alates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.


5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. saate tooted kätte kas AS Ööklubi Maasikas piletikassast R ja L 23.00 – 04.30 või vastava valiku tehes Smartposti pakiautomaadist. Smartposti tasu tuleb üle kanda koos toote maksumusega.

5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos, võtab AS Ööklubi Maasikas Teiega ühendust ning pakub valikuid kas toode asendada või pikendada tarneaega. Kui kokkuleppele ei jõuta, tagastab AS Ööklubi Maasikas tasutud summa.


6. Tellimus tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada oma saatekuludega, peale toote tagastamist tehakse Kliendile tagasimakse toote maksumuse ulatuses. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ning kasutamata.


7. Garantii ja nõuetele mittevastava toodete tagastamine

7.1. AS Ööklubi Maasikas ei vastuta:

  • Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  • Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
  • Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu.


8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. AS Ööklubi Maasikas vastutab Teie ees ja Teie vastutate AS Ööklubi Maasika ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. AS Ööklubi Maasikas ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida AS Ööklubi Maasikas ei saanud mõjutada ning mille saabumist AS Ööklubi Maasikas ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).


9. Muud tingimused

9.1. Kõiki AS Ööklubi Maasikas Netilafka külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. AS Ööklubi Maasikas ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist AS Ööklubi Maasikas andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja AS Ööklubi Maasikas vahel seoses Maasika Netilafka vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.